MUUTTUNUT: Jos huoltajatunnus ei toimi, lue tämä

Tiedoksi

Tämä sivusto on Kajaanin perusopetuksen käytössä.

Jos saamanne vanhempien tunnus tai salasana eivät toimi, lähettäkää viesti osoitteeseen

UUSI SÄHKÖPOSTIOSOITE: uusisana@edu.kajaani.fi

Ilmoittakaa viestissä

- oma nimennne ja tapa, jolla uudet tiedot voi teille toimittaa
-----jos haluatte tiedon sähköpostitse, tarkistakaa, että osoitteenne on kirjattu järjestelmään
-----------Lomakkeet - Huoltajatietojen päivitys----------

jos sähköpostinne ei ole koulun tiedossa, emme voi toimittaa tietoja sähköpostilla

Ilmoittakaa myös

- oppilaan nimi, koulu, luokka/luokka-aste

Toimitamme uudet tiedot mahdolllisimman pian.

Jos huoltajatiedoissa tapahtuu muutoksia, voitte itse muuttaa osaa niistä Huoltajatietojen päiväitys -lomakkeella