Kajaanin perusopetus jatkaa opetuksen digitalisointia

Kajaanin perusopetus jatkaa opetuksen digitalisointia 

 

Kajaanin perusopetus jatkaa viime lukuvuonna aloittamaansa opetuksen digitalisointia jakamalla elo-syyskuun aikana kannettavat tietokoneet kaikille 6.- 8.- ja 9.-luokkalaisille. 7.-luokkalaiset jatkavat edellisenä lukuvuonna saamiensa tietokoneiden käyttöä. Syksyllä 2019 ensimmäisinä koneet saivat silloiset 6. ja 9.-luokkalaiset. Lukuvuonna 2020-21 kaikilla yläkoululaisilla ja 6.-luokkalaisilla on henkilökohtaisen tietokone käytössään opiskelua varten.  

 

Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on nykypäivänä tärkeä kansalaistaito ja osa jokaisen elämänhallintaa. Peruskoulussa luodaan pohja tulevaisuuden työelämä- ja opiskelutaidoille, joiden tärkeinä osa-alueina ovat digitaalisten välineiden ja ympäristöjen sujuva käyttö.  Kajaanin peruskouluissa halutaan turvata kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet TVT-taitojen kehittämiseen. Tämän takia Kajaanin kaupunki teki päätöksen ottaa henkilökohtaiset laitteet opetuskäyttöön perusopetuksessa syksystä 2019 alkaen vaiheittain. 

 

Kone on oppilaan henkilökohtainen opiskeluväline, jota kuljetetaan koulun ja kodin välillä. Tietokone tarjoaa monipuolisen työkalupaketin oppimisen tueksi. Tekstin tuottaminen yksin ja yhdessä, tallentaminen, muille jakaminen, tiedon hakeminen, digitaalisten oppikirjojen käyttäminen ja sähköiset oppimisympäristöt kuuluvat nykyaikaiseen opiskeluun. Oma oppimispolku ja sen tuotokset jäävät talteen myöhempää käyttöä varten. Oppimisen arvioinnissa sähköinen ympäristö ja oppimisanalytiikka tuovat merkittävää lisäarvoa opettajille. Kevään 2020 koronakokemukset osoittivat henkilökohtaisten koneiden merkityksen ja ne mahdollistivat oppimisen jatkumisen sekä vuorovaikutuksen opettajien sekä oppilaiden välillä keskeytyksettä, vaikkeivat oppilaat olleet fyysisesti koulussa. 

 

Teknologian käyttö koulussa ei saa olla itseisarvo, vaan sillä pitää olla tarkoituksenmukainen pedagoginen perusta ja koneen käyttämisestä oppitunnilla päättää opettaja. Tarkoituksena on, että lapset oppivat laitteiden kautta maailmasta ja harjoittavat ajattelun taitoja. Vaikka oppilaat saavat jatkossa henkilökohtaiset laitteet käyttöönsä, kirjoja, kyniä ja vihkoja käytetään kouluissa jatkossakin. Koneet ovat opetuksessa apuvälineitä, eivät toiminnan keskipisteitä. 

 

6.-, 8.- ja 9.-luokkalaisten huoltajia tiedotetaan vielä erikseen koneiden käyttöönotosta. 

 

 

 

Kajaanissa 10.8.2020 

Päivi Rissanen 

Perusopetuksen tulosalueen johtaja 

Puhelin: 044 710 0611 

Sähköposti: [email protected] 

 

 

Lisätietoja käyttöönottoasioista: 

Pasi Auvinen 

Vs. rehtori, Keskuskoulu 

Puhelin: 044714 7678  

Sähköposti: [email protected]